• in

  Voľby do VÚC v Bratislavskom kraji

  Termín volieb do VÚC stanovil predseda Národnej rady SR Andrej Danko (SNS) na sobotu 4. novembra 2017. Voľby do vyšších územných celkov budú po novom jednokolové a za predsedu samosprávneho kraja bude zvolený kandidát, ktorý získa najviac platných hlasov.

  Zoznam zaregistrovaných kandidátov (pdf)

  Voľby do VÚC prebehnú počas posledných 14 dní aktuálneho volebného obdobia tak, ako to určuje zákon. Prvé kolo posledných volieb zastupiteľov VÚC sa konalo 9. novembra 2013. Do 23. novembra 2017 by teda mali byť známi novo zvolení krajskí poslanci a predsedovia VÚC. Slovensko je aktuálne rozdelené na osem samosprávnych krajov, v ktorých prebehnú voľby a budú volení noví predsedovia a krajskí poslanci. Volebné právo majú občania Slovenska, ako aj cudzinci, ktorí majú trvalý pobyt v príslušnom kraji a v deň konania volieb dovŕšia plnoletosť.

  Právo voliť

  Právo voliť do orgánov samosprávnych krajov má občan Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý  má trvalý pobyt v obci, ktorá patrí do územia samosprávneho kraja, alebo má trvalý pobyt vo vojenskom obvode, ktorý patrí na účely volieb do orgánov samosprávneho kraja do jeho územia (ďalej len „obyvateľ samosprávneho kraja“) a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

  Prekážkou práva voliť je

  • zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia,
  • výkon trestu odňatia slobody uložený za spáchanie obzvlášť závažného zločinu.

  Spôsob hlasovania

  Volič môže voliť len v obci svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný.

  Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu alebo dokladu o pobyte pre cudzinca.

  Potom okrsková volebná komisia zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname voličov a vydá voličovi dva hlasovacie lístky – hlasovací lístok pre voľby do zastupiteľstva a hlasovací lístok pre voľby predsedu samosprávneho kraja a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce (mesta alebo mestskej časti). Prevzatie hlasovacích lístkov a obálky potvrdí volič v zozname voličov vlastnoručným podpisom.

  Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov. Voličovi, ktorý nevstúpi do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov, okrsková volebná komisia hlasovanie neumožní.

  Na hlasovacom lístku pre voľby do zastupiteľstva môže volič zakrúžkovať najviac toľko poradových čísiel kandidátov, koľko poslancov má byť v príslušnom volebnom obvode zvolených. (Počet poslancov, ktorý sa volí vo volebnom obvode je uvedený na hlasovacom lístku.)

  Na hlasovacom lístku pre voľby predsedu môže volič zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta.

  V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič do obálky jeden hlasovací lístok pre voľby do zastupiteľstva a jeden hlasovací lístok pre voľby predsedu samosprávneho kraja. Volič hlasuje tak, že po opustení osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov vloží obálku do volebnej schránky.

 • in ,

  Otvorenie zámockej vinárne v Pezinku

  V ponuke sú vína v dvoch edíciách. Prvá: Roman Janoušek a druhá: Víno zo zámku Pezinok.
 • in ,

  Včera sa slovenskom prehnalo Derecho.

  Búrkový systém, ktorý včera zasiahol mnohé štáty EÚ sa začal formovať okolo 15:00hod. na severe Chorvátska a neskôr prešiel nad Slovinsko. Na intenzite však začal výraznejšie naberať až na juhu Rakúska, odkiaľ sa búrková činnosť  presunula cez východné Rakúsku, západným Slovenskom cez Moravu až do Poľska, kde v skorých ranných hodinách utíchla.

  Derecho (špan.) – výraz po prvýkrát použil a pomenoval Nemec Gustavus Detlef Hinrich, ktorý bol v 80. rokoch 19. storočia riaditeľom meteorologickej služby v americkom štáte Lowa. Týmto javom pomenoval škody väčšieho rozsahu, ktoré spôsobuje vietor. V minulosti sa pritom tieto rozsiahle škody pripisovali iba tornádam.

  Aké škody napáchal búrkový systém v Pezinku? Na to sme sa boli pozrieť v zámockom parku. Ten je aktuálne vplyvom kalamity pre verejnosť uzavretý.

  Fotogaléria:

 • in

  Rozprávková Modra 2017

  Kedy: 24. -25 jún 2017
  Kde: Modra, pri jazierku pri Kultúrnom dome Ľudovíta Štúra

  PROGRAM PODUJATIA:
  Sobota 24. 6. 2017
  14.30 Dramatický odbor ZUŠ Modra: Ako si mačky kúpili televízor
  15.30 Divadlo Agapé: Dúhový autobus
  17.00 Hary Teater: Janko Hraško
  18.30 Divadlo Žihadlo: Kohútik a sliepočka

  Nedeľa 25. 6. 2017
  15.00 Teatro Carnevalo: Gašparko
  16.30 Ivan Gontko a Tyjátr: Herkules alebo dobytie pekla
  18.00 Divadlo Chůdadlo (ČR): Drak, Jiří a věž

  V tvorivých dielňach si môžete urobiť svoju bábku. Pripravený je detský drevený kolotoč a ďalšie atrakcie a hry, Rozprávkovo – stan plný periniek a rozprávok a etná čitáreň. Popoludnia strávite v sprievode flašinetu bábkara Ivana Gontka a Jána Haruštiaka.

  Podujatie podporili:
  Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Podujatie finančne podporili Bratislavský samosprávny kraj, Mesto Modra, OOCR Malé Karpaty.

 • in

  Vinári v chotári 2017

  Združenie Víno z Modry Vás srdečne pozýva v dňoch 16. a 17. júna 2017 (piatok – sobota) na nevšednú ochutnávku vín s výhradne modranským rodokmeňom, ktorá sa bude konať priamo v našom chotári.

  Vstup na podujatie je voľný!

  Pre tých, ktorí si radi overia kvalitu našich vín, máme na výber dva degustačné balíčky:

  V rámci ZÁKLADNEJ vstupenky (15 €) má návštevník k dispozícii:

  • 1 x katalóg so zoznamom vinárov a nimi ponúkaných vín,
  • 30 degustačných lístkov slúžiacich ako platidlo za vzorky vín (za jednu degustačnú vzorku sa vinárovi odovzdá jeden alebo dva degustačné lístky podľa typu ponúkaného vína).

  V rámci vstupenky PRE PÁR (25 €) majú 2 návštevníci k dispozícii:

  • 2 x katalóg so zoznamom vinárov a nimi ponúkaných vín,
  • 50 degustačných lístkov slúžiacich ako platidlo za vzorky vín (za jednu degustačnú vzorku sa vinárovi odovzdá jeden alebo dva degustačné lístky podľa typu ponúkaného vína).

  Degustačný pohár zapožičiavame za zálohu 5 € / ks. Degustačné lístky sa dajú dokupovať podľa chuti počas celého podujatia (hodnota degustačného lístka je 0.25 €). Nepremeškajte možnosť počas podujatia zakúpiť si vína za zvýhodnené ceny priamo od vinárov.

  Okrem modranského vína sme pre Vás pripravili aj pestrý sprievodný program:

  • exhibíciu historických traktorov,
  • výstavu dobových fotografií zo života našich predkov,
  • mini vinohradnícke múzeum,
  • organizované prechádzky so sprievodcom po krajine,
  • chutné jedlo z Farmy pod Gaštankou,
  • návštevu farmarského ZOO,
  • piatkový večer Vám po 19:00 hod. spríjemní priateľ modranského vína holandský DJ André,
  • v sobotu môžete využiť aj bezplatnú kyvadlovú dopravu, ktorá bude premávať medzi podujatiami Vinári v chotári a Modranský piknik,
  • v sobotu okrem iných stretnete na pódiu aj známych bluesmanov Bonza Radványiho a Ľuboša Beňu, propagátorov rezofonickej gitary.

  Miesto konania: „Ingel“ nad Farmou pod Gaštankou (GPS: 48.339228, 17.289992).

  Termín konania:
  Piatok 16.júna od 17:00 do 23:00 hod.
  Sobota 17.júna od 14:00 do 23:00 hod.

Zobraziť viac
Congratulations. You've reached the end of the internet.