• in

  Výsledky volieb do VÚC v Bratislavskom kraji

  Prinášame Vám súhrnný prehľad výsledkov volieb do vyšších územných celkov v Bratislavskom kraji. Predvolebné prieskumy opäť ukázali, ako veľmi sa dokážu „mýliť“.

  Poradie kandidátov na predsedu (župana) Bratislavského samosprávneho kraja:

  Meno Strana Hlasov
  Juraj Droba NOVA, OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, SMK-MKP, Zmena zdola, DÚ 36.864
  Rudolf Kusý NEZÁVISLÝ 33.489
  Milan Ftáčnik NEZÁVISLÝ 31.638
  Ján Mrva NEZÁVISLÝ 28.842
  Pavol Frešo NEZÁVISLÝ 19.640
  Daniel Krajcer MOST – HÍD, SZ, SKOK – ELD 13.934
  Ľubomír Huďo NEZÁVISLÝ 6.063
  Jozef Uhler NEZÁVISLÝ 3.954
  Natália Hanulíková SZS 1.444
  Martin Jakubec NEZÁVISLÝ 1.219
  Lukáš Parízek SNS 702
  Rastislav Blaško NEZÁVISLÝ 631
  Jalal Suleiman KSS 548
  Jozef Danko NEZÁVISLÝ 525
  Andrej Trnovec Slovenská ľudová strana (SĽS) 454
  Milan Lopašovský STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS) 182
  Marián Leinerovič NP 181
  Ľubomír Kolárik SZSZO 180

  Poradie zvolených poslancov v jednotlivých obvodoch:

  Meno Strana Hlasov
  E. Pätoprstá SaS, OĽANO, KDH, SMK-MKP, NOVA, OKS, ZZ, DÚ 10.665
  P. Hochschorner SaS, OĽANO, KDH, SMK-MKP, NOVA, OKS, ZZ, DÚ 9.671
  L. Ovečková SaS, OĽANO, KDH, SMK-MKP, NOVA, OKS, ZZ, DÚ 8.474
  V. Dolinay SaS, OĽANO, KDH, SMK-MKP, NOVA, OKS, ZZ, DÚ 7.770
  M. Zaťovič NEZÁVISLÝ 7.323
  D. Pekár SaS, OĽANO, KDH, SMK-MKP, NOVA, OKS, ZZ, DÚ 6.722
  M. Chren NEZÁVISLÝ 6.683
  J. Buocik NEZÁVISLÝ 6.045
  M. Greksa NEZÁVISLÝ 5.934
  V. Bajan MOST – HÍD, SMER-SD, SKOK – ELD, SZ, SDKÚ-DS, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI 5.915
  J. Uhler NEZÁVISLÝ 5.633
  J. Karman SaS, OĽANO, KDH, SMK-MKP, NOVA, OKS, ZZ, DÚ 5.622
  J. Hrehorová NEZÁVISLÝ 5.541
  M. Patoprstý NEZÁVISLÝ 4.937
  I. Adamec NEZÁVISLÝ 4.869
  J. Káčer NEZÁVISLÝ 4.865
  Z. Aufrichtová SaS, OĽANO, KDH, SMK-MKP, NOVA, OKS, ZZ, DÚ 4.744
  M. Borguľa MOST – HÍD, SMER-SD, SKOK – ELD, SZ, SDKÚ-DS, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI 4.472
  M. Machata SaS, OĽANO, KDH, SMK-MKP, NOVA, OKS, ZZ, DÚ 4.449
  K. Augustinič NEZÁVISLÝ 3.905
  M. Vlačiky NEZÁVISLÝ 3.780
  Z. Rattajová SaS, OĽANO, KDH, SMK-MKP, NOVA, OKS, ZZ, DÚ 3.704
  J. Štekláč NEZÁVISLÝ 3.553
  J. Šíbl NEZÁVISLÝ 3.467
  L. Poláchová NEZÁVISLÝ 3.350
  M. Drotován NEZÁVISLÝ 3.238
  A. Ožvaldová NEZÁVISLÝ 3.165
  B. Oráčová NEZÁVISLÝ 3.019
  J. Říha NEZÁVISLÝ 2.721
  P. Buzáš NEZÁVISLÝ 2.639
  J. Jánošík NEZÁVISLÝ 2.571
  M. Kisková NEZÁVISLÝ 2.571
  J. Krúpa NEZÁVISLÝ 2.329
  P. Pilinský MOST – HÍD, SMER-SD, SKOK – ELD, SZ, SDKÚ-DS, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI 2.273
  I. Pomichal SaS, OĽANO, KDH, SMK-MKP, NOVA, OKS, ZZ, DÚ 2.031
  O. Solga SaS, OĽANO, KDH, SMK-MKP, NOVA, OKS, ZZ, DÚ 2.007
  J. Pátek NEZÁVISLÝ 1.999
  M. Krippel SaS, OĽANO, KDH, SMK-MKP, NOVA, OKS, ZZ, DÚ 1.889
  Z. Schwartzová SaS, OĽANO, KDH, SMK-MKP, NOVA, OKS, ZZ, DÚ 1.660
  A. Kovarík SaS, OĽANO, KDH, SMK-MKP, NOVA, OKS, ZZ, DÚ 1.536
  L. Vidanová NEZÁVISLÝ 1.520
  M. Hudáková NEZÁVISLÝ 1.469
  I. Patoprstý SaS, OĽANO, KDH, SMK-MKP, NOVA, OKS, ZZ, DÚ 1.435
  L. Gujber SaS, OĽANO, KDH, SMK-MKP, NOVA, OKS, ZZ, DÚ 1.382
  P. Švaral NEZÁVISLÝ 1.268
  M. Smeja SaS, OĽANO, KDH, SMK-MKP, NOVA, OKS, ZZ, DÚ 1.248
  P. Fitz MOST – HÍD, SMER-SD, SKOK – ELD, SZ, SDKÚ-DS, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI 1.095
  Š. Gašparovič MOST – HÍD, SMER-SD, SKOK – ELD, SZ, SDKÚ-DS, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI 1.071
  P. Tydlitát DOMA DOBRE 868
  D. Dvoran MOST – HÍD, SMER-SD, SKOK – ELD, SZ, SDKÚ-DS, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI 840
 • in

  Voľby do VÚC v Bratislavskom kraji

  Termín volieb do VÚC stanovil predseda Národnej rady SR Andrej Danko (SNS) na sobotu 4. novembra 2017. Voľby do vyšších územných celkov budú po novom jednokolové a za predsedu samosprávneho kraja bude zvolený kandidát, ktorý získa najviac platných hlasov.

  Zoznam zaregistrovaných kandidátov (pdf)

  Voľby do VÚC prebehnú počas posledných 14 dní aktuálneho volebného obdobia tak, ako to určuje zákon. Prvé kolo posledných volieb zastupiteľov VÚC sa konalo 9. novembra 2013. Do 23. novembra 2017 by teda mali byť známi novo zvolení krajskí poslanci a predsedovia VÚC. Slovensko je aktuálne rozdelené na osem samosprávnych krajov, v ktorých prebehnú voľby a budú volení noví predsedovia a krajskí poslanci. Volebné právo majú občania Slovenska, ako aj cudzinci, ktorí majú trvalý pobyt v príslušnom kraji a v deň konania volieb dovŕšia plnoletosť.

  Právo voliť

  Právo voliť do orgánov samosprávnych krajov má občan Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý  má trvalý pobyt v obci, ktorá patrí do územia samosprávneho kraja, alebo má trvalý pobyt vo vojenskom obvode, ktorý patrí na účely volieb do orgánov samosprávneho kraja do jeho územia (ďalej len „obyvateľ samosprávneho kraja“) a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

  Prekážkou práva voliť je

  • zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia,
  • výkon trestu odňatia slobody uložený za spáchanie obzvlášť závažného zločinu.

  Spôsob hlasovania

  Volič môže voliť len v obci svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný.

  Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu alebo dokladu o pobyte pre cudzinca.

  Potom okrsková volebná komisia zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname voličov a vydá voličovi dva hlasovacie lístky – hlasovací lístok pre voľby do zastupiteľstva a hlasovací lístok pre voľby predsedu samosprávneho kraja a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce (mesta alebo mestskej časti). Prevzatie hlasovacích lístkov a obálky potvrdí volič v zozname voličov vlastnoručným podpisom.

  Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov. Voličovi, ktorý nevstúpi do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov, okrsková volebná komisia hlasovanie neumožní.

  Na hlasovacom lístku pre voľby do zastupiteľstva môže volič zakrúžkovať najviac toľko poradových čísiel kandidátov, koľko poslancov má byť v príslušnom volebnom obvode zvolených. (Počet poslancov, ktorý sa volí vo volebnom obvode je uvedený na hlasovacom lístku.)

  Na hlasovacom lístku pre voľby predsedu môže volič zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta.

  V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič do obálky jeden hlasovací lístok pre voľby do zastupiteľstva a jeden hlasovací lístok pre voľby predsedu samosprávneho kraja. Volič hlasuje tak, že po opustení osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov vloží obálku do volebnej schránky.

 • in ,

  Otvorenie zámockej vinárne v Pezinku

  V ponuke sú vína v dvoch edíciách. Prvá: Roman Janoušek a druhá: Víno zo zámku Pezinok.
 • in ,

  Včera sa slovenskom prehnalo Derecho.

  Búrkový systém, ktorý včera zasiahol mnohé štáty EÚ sa začal formovať okolo 15:00hod. na severe Chorvátska a neskôr prešiel nad Slovinsko. Na intenzite však začal výraznejšie naberať až na juhu Rakúska, odkiaľ sa búrková činnosť  presunula cez východné Rakúsku, západným Slovenskom cez Moravu až do Poľska, kde v skorých ranných hodinách utíchla.

  Derecho (špan.) – výraz po prvýkrát použil a pomenoval Nemec Gustavus Detlef Hinrich, ktorý bol v 80. rokoch 19. storočia riaditeľom meteorologickej služby v americkom štáte Lowa. Týmto javom pomenoval škody väčšieho rozsahu, ktoré spôsobuje vietor. V minulosti sa pritom tieto rozsiahle škody pripisovali iba tornádam.

  Aké škody napáchal búrkový systém v Pezinku? Na to sme sa boli pozrieť v zámockom parku. Ten je aktuálne vplyvom kalamity pre verejnosť uzavretý.

  Fotogaléria:

 • in

  Rozprávková Modra 2017

  Kedy: 24. -25 jún 2017
  Kde: Modra, pri jazierku pri Kultúrnom dome Ľudovíta Štúra

  PROGRAM PODUJATIA:
  Sobota 24. 6. 2017
  14.30 Dramatický odbor ZUŠ Modra: Ako si mačky kúpili televízor
  15.30 Divadlo Agapé: Dúhový autobus
  17.00 Hary Teater: Janko Hraško
  18.30 Divadlo Žihadlo: Kohútik a sliepočka

  Nedeľa 25. 6. 2017
  15.00 Teatro Carnevalo: Gašparko
  16.30 Ivan Gontko a Tyjátr: Herkules alebo dobytie pekla
  18.00 Divadlo Chůdadlo (ČR): Drak, Jiří a věž

  V tvorivých dielňach si môžete urobiť svoju bábku. Pripravený je detský drevený kolotoč a ďalšie atrakcie a hry, Rozprávkovo – stan plný periniek a rozprávok a etná čitáreň. Popoludnia strávite v sprievode flašinetu bábkara Ivana Gontka a Jána Haruštiaka.

  Podujatie podporili:
  Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Podujatie finančne podporili Bratislavský samosprávny kraj, Mesto Modra, OOCR Malé Karpaty.

 • in

  Vinári v chotári 2017

  Združenie Víno z Modry Vás srdečne pozýva v dňoch 16. a 17. júna 2017 (piatok – sobota) na nevšednú ochutnávku vín s výhradne modranským rodokmeňom, ktorá sa bude konať priamo v našom chotári.

  Vstup na podujatie je voľný!

  Pre tých, ktorí si radi overia kvalitu našich vín, máme na výber dva degustačné balíčky:

  V rámci ZÁKLADNEJ vstupenky (15 €) má návštevník k dispozícii:

  • 1 x katalóg so zoznamom vinárov a nimi ponúkaných vín,
  • 30 degustačných lístkov slúžiacich ako platidlo za vzorky vín (za jednu degustačnú vzorku sa vinárovi odovzdá jeden alebo dva degustačné lístky podľa typu ponúkaného vína).

  V rámci vstupenky PRE PÁR (25 €) majú 2 návštevníci k dispozícii:

  • 2 x katalóg so zoznamom vinárov a nimi ponúkaných vín,
  • 50 degustačných lístkov slúžiacich ako platidlo za vzorky vín (za jednu degustačnú vzorku sa vinárovi odovzdá jeden alebo dva degustačné lístky podľa typu ponúkaného vína).

  Degustačný pohár zapožičiavame za zálohu 5 € / ks. Degustačné lístky sa dajú dokupovať podľa chuti počas celého podujatia (hodnota degustačného lístka je 0.25 €). Nepremeškajte možnosť počas podujatia zakúpiť si vína za zvýhodnené ceny priamo od vinárov.

  Okrem modranského vína sme pre Vás pripravili aj pestrý sprievodný program:

  • exhibíciu historických traktorov,
  • výstavu dobových fotografií zo života našich predkov,
  • mini vinohradnícke múzeum,
  • organizované prechádzky so sprievodcom po krajine,
  • chutné jedlo z Farmy pod Gaštankou,
  • návštevu farmarského ZOO,
  • piatkový večer Vám po 19:00 hod. spríjemní priateľ modranského vína holandský DJ André,
  • v sobotu môžete využiť aj bezplatnú kyvadlovú dopravu, ktorá bude premávať medzi podujatiami Vinári v chotári a Modranský piknik,
  • v sobotu okrem iných stretnete na pódiu aj známych bluesmanov Bonza Radványiho a Ľuboša Beňu, propagátorov rezofonickej gitary.

  Miesto konania: „Ingel“ nad Farmou pod Gaštankou (GPS: 48.339228, 17.289992).

  Termín konania:
  Piatok 16.júna od 17:00 do 23:00 hod.
  Sobota 17.júna od 14:00 do 23:00 hod.

 • in

  Modranský piknik – Nebo na zemi

  V Modre bude Nebo na zemi a Kino na nebi.

  Turistickú sezónu v Modre, znova po roku, otvorí Modranský piknik, ktorý sa uskutoční v Harmónii. Obľúbené podujatie sa bude konať v sobotu 17. júna na slnečnej lúke Otčenáška. Neváhajte a „vyvetrajte“ nedeľné šaty, piknikové koše, deky a slnečníky. Piknik vracia návštevníkov v čase a približuje im slávnu históriu letoviska zo začiatku 20. storočia, kedy zažívala Harmónia najväčší rozkvet. Luxusné vily alpského štýlu, zábava, tančiarne, prírodné zákutia a zdraviu prospešný vzduch, to všetko lákalo výletníkov v minulosti a láka i dnes. Ponúkame Vám zaujímavý dobovo ladený program, ktorý si môžete vychutnať na piknikovej deke či pohodlných ležadlách počas príjemného slnečného kúpeľa.

  Program podujatia:
  13:00 otvorenie podujatia, programom sprevádza Ján Sklenár
  13:30 slávnostná jazda prvého česko-slovenského auta Tatra Prezident z roku 1897, repliku predstaví jej autor Ladislav Csengel
  14:30 jazda historických bicyklov zo zbierok združenia Tyrnaviavelo a Velo Orbis Majerov a syn
  15:00 Rodinné bábkové divadlo Marioneta, tradičné rodinné bábkové divadlo „MARIONETA“, ktoré udržiava tradíciu rodinného bábkového divadla na Slovensku z obdobia rokov 1918 až 1938
  16:00 súťažná módna prehliadka v dobových kostýmoch pre všetkých návštevníkov pikniku
  16:30 Charlie, vystúpenie popredného slovenského míma Vlada Kulíška, ktorý je označovaný za jedného z najlepších európskych imitátorov Charliho Chaplina – voľná improvizácia
  17:30 Five Gentlemen, hudba, noblesa a atmosféra 20. a 30. rokov minulého storočia a dobrá swingová tancovačka pod holým nebom
  19:00 Nebo na zemi, v rytme slow foxtrotu a tanga doplneného o komické výstupy z hier Voskovca a Wericha zažijeme Nebo na zemi v komediálnej divadelnej revue Divadla oProti
  20:00 Svetlo na zemi, rozsvietenie inštalácie dobových lámp a svietidiel zo zbierok Slovenského múzeu dizajnu a komentovaná prehliadka Maroša Schmidta, kurátora a zberateľa
  21:00 Kino na nebi, nemý film – technický zázrak a najmladší druh umenia si užijete ako za starých časov, so živým klavírnym doprovodom Petra Tarkaya

  Špacírky letoviskom:
  Spoznajte krásu architektúry letoviska krátkou prechádzkou s pútavým rozprávaním, alebo obdivujte jedinečné a verejnosti skryté, prírodné zákutia blízkeho lesa. Zahrajte si s nami kvíz so „Zápisníkom vzdelaného výletníka“ a získajte výnimočnú odmenu – exkluzívnu vyhliadku z mestskej veže, iba pre vás a v čase kedy si sami zvolíte. Začiatok špacírok – stretneme sa pri infostane Mesta Modra.

  • 14.00 Prechádzka po historických vilkách Harmónie – sprevádza Katarína Ružeková Poltárska
  • 14.00 Prechádzka k dvojitej štôlni na Kočistane s komentárom Karola Pukančíka

  Sprievodný program:

  • Maroš Schmidt a jeho Hitpárada šelákových gramoplatní (počas celého dňa)
  • pantomimický workshop pre deti s Vladom Kulíškom
  • kresba a maľba v plenéri pod vedením šarmantnej výtvarníčky Jany Lepejovej
  • Bibliotéka Folly – ponuka krásnych kníh súvisiacich s témou pikniku
  • Informačný stánok mesta Modry:
   – ponúkneme „modranské nebo na zemi“ všetkým výletníkom a rekreantom
   – informujeme o zbierke na novú rozhľadňu na Veľkej homoli
   – požičiavame deky aj záhradné spoločenské hry
   – zahrajte si s nami „piškvorky“ priamo v altánku
   – využite toaletný kút pre šarmantné dámy aj elegantných pánov
   – požičiame vám dobové spoločenské a športové hry

  Chutné gastro na terase Penziónu na lúke, dobroty z kuchyne Bistra KINEČKO, lahodné vína od Fedora Malíka, voňavá a čerstvo upražená káva Ebenica, divinový guláš Poľovníckeho združenia Modra – Harmónia, krehké koláče pani Žákovej a osviežujúce nápoje Post baru…

 • in ,

  Pozrite sa s nami na Keramické trhy Pezinok 2017

  Keramických  trhov sa každoročne zúčastňujú keramikári z rôznych krajín strednej Európy. Teda ani na 14. ročníku nemohli chýbať keramikári z Čiech, Slovinska, Maďarska, Poľska, Bulharska a samozrejme zo Slovenska. Keramické trhy v Pezinku, spolu so Slávnosťami hliny v Modre sú jedinečným podujatím tohto druhu v rámci Slovenska. Ich cieľom je predovšetkým podpora a propagácia hrnčiarskeho a džbankárskeho remesla – starého remesla našich predkov.

  Trhy sú atraktívne nielen predajom rôznych druhov keramických výrobkov, ale aj sprievodnými podujatiami. Tento rok si návštevníci Malokarpatského múzea v Pezinku mohli pozrieť výstavu „A predsa sa točí!“, ktorá im predstavila umenie majstrov kruhárov. V Malokarpatskej knižnici v Pezinku to bola výstava s názvom „Modranska: Prestreté“.

  Atmosféru trhov si môžete vychutnať prostredníctvom našich fotografií.

 • in

  Pezinské viechy 2017

  Mesto Pezinok i tento rok ako jediné na Slovensku ponúka možnosť zažiť čaro viech počas letných večerov. Malokarpatské múzeum v Pezinku v spolupráci so Združením pezinských vinohradníkov a vinárov otvára už v poradí štvrtý ročník v projektu PEZINSKÉ VIECHY.

  Deväť vinárstiev otvorí svoje viechy od 26. apríla 2017 do konca októbra 2017. Viechy budú otvorené v týždňových intervaloch vždy od stredy do soboty, kde miestni vinári ponúknu svoje kvalitné vína či mušty za priaznivé ceny. Aby milovníci vína vedeli, ktorý z vinohradníkov práve predáva víno, brána vinohradníckeho domu bude označená  vencom z viničného lístia alebo čečiny v tvare kruhu, ozdobeným červenou a zelenou stuhou. Vstup do viech je bezplatný.

  Tradícia týchto viech pochádza z minulosti, kde bolo zrušené právo predaja vlastného vína drobnými vinohradníkmi. Licencie na predaj vína vlastnili vinohradnícke organizácie, ktoré ich na krátke (zhruba dvojtýždenné) obdobia prideľovali jednotlivým vinohradníkom. Dbalo sa najmä na to, aby sa víno predávalo v rôznych častiach mesta – začali vznikať prvé viechy. Viechy boli prízemné vinohradnícke domky, ktorých najväčším pokladom bola pivnica.  Na dvore alebo v dome mali zriadené priestory na príjemné posedenie spojené s  výčapom vína a menším pohostením. V susednom Rakúsku je táto tradícia vo forme tzv. Heurigen zaužívaná a vyhľadávaná dodnes.

  Ďalšie informácie nájdete na stránke múzea www.muzeumpezinok.sk, alebo Vám ich radi poskytneme v Malokarpatskom múzeu.

  Kontaktná osoba: PhDR. Martin Hrubala, PhD, martin.hrubala@muzeumpezinok.sk.

 • in

  Červenokamenské remeselné trhy

  SNM-Múzeum Červený Kameň Vás pozýva na obľúbené podujatie Červenokamenské remeselné trhy, ktoré sa budú po niekoľkoročnej prestávke opäť konať v dňoch 6. – 8. mája 2017.

  Množstvo rôznorodých materiálov ako drevo, sklo, porcelán, drôt, cín, textil je možné využiť pri tvorbe rôznych úžitkových alebo dekoratívnych predmetov. Ak máte radi ľudovo-umeleckú tvorbu, nenechajte si ujsť Červenokamenské remeselné trhy priamo na nádvorí hradu Červený Kameň. Viac ako dvadsať remeselníkov a handmade-výrobcov Vám predvedie svoje zručné umenie a oboznámite sa tak hneď s niekoľkými spôsobmi ľudovo-remeselnej výroby.

  Súčasťou podujatia budú aj tvorivé dielne, kde si bude možné vyrobiť čelenku z kvetov, rôzne výrobky z plsti alebo namaľovať originálne tričko.

  Vstup na podujatie je voľný.

  Bližšie informácie: Mgr. Ľuboš Haršány, kultúrno-propagačný manažér
  lubos.harsany@snm.sk, 033/ 245 90 07
  www.hradcervenykamen.sk, www.facebook.com/CervenyKamenHrad

 • in

  Noc literatúry 2017

  Ukážky z kníh súčasných európskych autorov prečíta päť charizmatických osobností. Priaznivci kvalitnej literatúry sú pozvaní na miesta, kde sa s knihami a čítaním bežne nestretávajú. Tretí ročník modranskej Noci literatúry, sa uskutoční v stredu 10. mája 2017 od 18:30 h. Počas večera budú osobnosti literárneho a kultúrneho života čítanie opakovať päťkrát, aby mali všetci záujemcovia možnosť vypočuť si všetky ukážky. Čítania sa začínajú o 19.00 h na všetkých piatich miestach naraz a pokračujú v 30 minútových intervaloch. Našli sme a pootvoríme spolu s majiteľmi päť zaujímavých miest v centre Modry, ktoré sa s literatúrou bežne nespájajú. Všetky sú v okolí novovznikajúcej Komunitnej záhrady, ktorá „rastie“ na mestskom dvore na Štúrovej ulici 59. Tá bude tento rok aj hlavným uzlom podujatia – tu Noc literatúry spoločne otvoríme a na záver aj vyhodnotíme súťaž o knihy a modranské vína, do ktorej sa môžu zapojiť všetci návštevníci Noci.

  Pozývame Vás na obľúbenú nočnú literárnu prechádzku po Modre. Modranské čítanie je súčasťou celoeurópskej Noci literatúry, ktorú pripravuje České centrum Bratislava v spolupráci so združením zahraničných kultúrnych inštitútov. Vstup na všetky miesta je voľný!

  PROGRAM
  18:30 h – Otvorenie, Komunitná záhrada (Štúrova 59)
  19:00 h – Čítania na všetkých miestach naraz, opakujú sa v 30 min. intervaloch
  21:30 h – Žrebovanie cien, pohár vína, Komunitná záhrada (Štúrova 59)

  ČÍTANIE
  A / číta: Daniel Fischer
  kniha: Peter Macsovsky: Tantalópolis / Kontrast medzi tropickým prostredím prekypujúcim farbami, tvarmi, chuťami a vôňami a medzi úporným bojom jednotlivcov proti prírodným živlom i byrokratickej mašinérii, vytvára pestrú a dramatickú zmes slovenského románu, ktorý získal ocenenie Anasoft litera 2016. / miesto: Komunitná záhrada, Štúrova 59 / Nocou literatúry otvárame aj staro-nový mestský dvor, ktorého zadná časť sa mení na Komunitnú záhradu. Okrem príjemného posedenia v susedstve hradieb v tieni briez vám záhrada poskytne aj priamy „únik“ z mesta do chotára. Noc literatúry tu otvoríme a ochutnáme aj niečo z pivnice mladého modranského vinára Tomáša Klimka.

  B / číta: Eva Kenderessy
  kniha: Leila Slimani: Uspávanka / Keď sa Myriam, matka dvoch detí, rozhodne vrátiť do práce, začnú manželia hľadať pestúnku. Zamestnajú Louise, ktorá si veľmi rýchlo získa náklonnosť detí a stane sa z nej neodmysliteľná súčasť domácnosti. Postupne sa pasca vzájomnej závislosti zaklapne, až kým neskončí tragédiou… v druhom románe francúzsko-marockej spisovateľky. / miesto: Mestská veža, Štúrova 1 / Hoci dnes veža pôsobí ako súčasť priľahlého kostola, je od neho o niekoľko storočí staršia. Už takmer 400 rokov dominuje Modre. Bola postavená na križovatke uprostred námestia a stala sa centrom ochrany mesta. Čítať budeme na štvrtom podlaží veže v súzvuku s odbíjaním zvonov.

  C / číta: Ján Oslík
  kniha: David Grossman: Vojde kôň do baru / Večerné predstavenie stand-up komika Dovale G. v malom izraelskom meste v ešte menšom suterénnom bare. Publikum si najprv užíva okúzľujúceho, nevypočítateľného i odpor vzbudzujúceho, no skúseného komika. Postupne sa však jeho patetická šou plná vtipov a smiechu mení na osobnú spoveď, otvorenú ranu, hlboko skrytú v jeho vnútri po celé roky… miesto: Meštiansky dom (u Malíkovcov), Štúrova 62 / Renesančný meštiansky dom na námestí si ako jeden z mála zachoval špecifický – úzky a dlhý stredoveký charakter kopírujúci parcelu, na ktorej stojí. Výsledkom prebiehajúcej rekonštrukcie bude vinársko-obytný komplex, ktorý bude predstavovať pôvodnú funkciu pivničných a priľahlých priestorov pre účely rodinného vinárstva Malíkovcov a výrobu ich lahodných vín.

  D / číta: Táňa Radeva
  kniha: Cristína López Barrio: Dom nenaplnených lások / Príbeh rozvíja neradostné osudy niekoľkých generácií žien Lagúnových, ktorým je súdené zaľúbiť sa len raz v živote – vášnivo a nešťastne. Celé pokolenia sa u nich rodia len dcéry, ktoré čaká rovnaký údel ako ich matky. Nádej na zmenu svitne, keď sa po desaťročiach v rodine narodí prvý chlapec. / miesto: Bývalá nemecká evanjelická škola, Štúrova 61 / V priestoroch tohto meštianskeho domu, ktorý je vo vlastníctve evanjelickej cirkvi, sídlila jednotriedna Nemecká evanjelická škola. Navštevovali ju najmä deti nemeckej národnosti a do roku 1939 aj deti židovského vierovyznania. V roku 1945 škola zanikla.

  E / číta: Jakub Ursíny
  kniha: K. Markus Gauß: Roztratení Nemci. Na cestách po Litve, Spiši a pri Čiernom mori
  Autor ponúka pohľad do tých najvzdialenejších okrajov Európy, kde dodnes žijú nemecké menšiny. Vo svojej reportážnej eseji však nerozpráva len o Nemcoch, ale aj o ďalších menších národoch a národnostiach, ktoré obývajú tieto periférie Európy s mimoriadne ťažkou dejinnou karmou. Ako sa vyrovnať s dejinami? A ako sa vyrovnať s pojmami národ a národnosť? / miesto: Ateliér Martina Dzureka, Moyzesova 2A / Výtvarný ateliér, miesto tvorby a vzniku ideí, sôch a objektov Martina Dzureka sa na jeden večer otvára literatúre… do ktorej sa môžete započúvať obklopený jeho skicami, dielami a domovom.

  Kontakt a informácie:
  Kultúrne centrum Modra
  Marcela Kvetková / marcela.kvetková@kcmodra.sk / 0910 800 188
  Ján Sklenár, jan.sklenar@kcmodra.sk, 0910 999 161
  www.kcmodra.sk / 033/ 647 21 12

Zobraziť viac
Congratulations. You've reached the end of the internet.